Yêu sao đất nước tôi mỗi vùng mỗi vật mỗi cảnh có nét đặc trưng riêng muốn vác balo xách máy ảnh đi khắp dọc từ  miền Nam ra Bắc ghê gớm.

unknown1

Vinh-Ha-Long

Cao-Bang

Da-Lat

Day trip to Hoi An, Vietnam

 Mien-Trung

Hue

[slideshow_deploy id=’174′]

Sổ tay du lịch tổng hợp